Om Alkoholprofilen

Vad är syftet med testet?

Syftet är att erbjuda människor en möjlighet att själva få en bild av sina alkoholvanor och de eventuella risker som finns. Att göra testet och fundera över resultatet kan bli ett första steg mot en beteendeförändring. Om man vill kan man även få tips och verktyg att använda på egen hand för att göra en förändring.

Vem är testet avsett för?

Alkoholprofilen är till för vuxna som dricker alkohol, inte för ungdomar under 18 år. Både frågor och resultat är anpassade efter vuxna.

Vilken metod bygger Alkoholprofilen på?

De flesta frågorna motsvarar WHO:s test AUDIT som används över hela världen för att bedöma riskabla och skadliga alkoholvanor. Men testet tar även hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för veckokonsumtion av alkohol. Att kartlägga sina egna vanor och få information om vilka risker som finns, eller att få verktyg och strategier att använda på egen hand, kan ha positiv inverkan på de som dricker för mycket.

Hur kan svaren i Alkoholprofilen användas för statistik?

Alla svar i Alkoholprofilen är helt anonyma. Det totala antalet svar kan komma att användas av IQ för att ge en bild av alkoholvanor i Sverige, baserad på de frågor som finns i testet samt de fyra bakgrundsfrågorna om kön, ålder, region och sysselsättning.

Vem ansvarar för Alkoholprofilen?

IQ ansvarar för det här testet sedan 2009.

Välkommen till iq.se om du vill veta mer om IQ.