Vanliga frågor

Vad menas med "Måttligt" och "Mycket" i fråga 1 och 2?

Det här kan naturligtvis betyda olika saker i olika situationer och för olika människor. Utgå från dina egna vanor när du svarar på frågorna 1 och 2.

Med "Mycket" menar vi helt enkelt så som du dricker när du dricker mer än vanligt. Och med "Måttligt" menar vi så mycket som du dricker när du dricker som du oftast brukar göra.

Måste jag fylla i något för både ”Mycket” och ”Måttligt”?

Nej, det är inte nödvändigt. Men du måste svara på minst en av frågorna för att kunna gå vidare i testet.

Hur gör jag om jag bara dricker "Mycket" ett par gånger om året?

Om du dricker "Mycket" mer sällan än varje månad så kryssar du i rutan under kalendern. Vill du veta vilka risker det finns med att dricka som du gör när du dricker som mest så kan du välja en av de månader du dricker mer och svara utifrån den istället.

Hur ska jag fylla i kalendern i fråga 3?

Klicka på en dag i kalendern för att markera den. Klicka igen för att växla mellan "Måttligt" och "Mycket".

Fortsätt med fler dagar, tills du känner att kalendern stämmer med hur du brukar dricka.

Varför är kalendern för en månad?

Vi har valt att ha en månad snarare än en vecka vilket annars är vanligt i tester. Detta eftersom vi vet att människor ofta dricker olika mycket vid olika tillfällen under en månad.

Ett helt år skulle bli lite för klumpigt att ha i ett test. Och dessutom är det svårt att komma ihåg hur mycket man druckit under ett helt år.

Vilka kategorier finns det?

I Alkoholprofilen finns det fem kategorier.

  1. 1. Ingen risk
  2. 2. Lågriskkonsumtion
  3. 3. Riskbruk
  4. 4. Skadligt bruk
  5. 5. Skadligt bruk med tecken på beroende

Ca 87% av alla som dricker alkohol i Sverige dricker med låg risk.1 Ca 17% av befolkningen över 16 år dricker inte alls.2

Hur går beräkningen av mitt resultat till?

Testet är baserat på AUDIT som är ett standardiserat test framtaget av WHO. Det är ett test som sammanväger hur stor mängd du dricker, de konsekvenser det ger och om det finns någon indikation på beroende. Den sammanräknade poängen placerar dig i någon av de kategorier som vi nämner ovan. Det är alltså möjligt att hamna i en högre riskgrupp även fast mängden du dricker inte är riskfyllt i sig. Detta kan ske då även de konsekvenser du uppgett spelar in. Det som skiljer Alkoholprofilen-testet från AUDIT är våra frågor om mängd alkohol och hur ofta du dricker. Vi ställer frågorna genom en månadskalender och får genom det mer specifika svar om dina alkoholvanor än vad AUDIT kan ge.

Vi tar också särskild hänsyn till din genomsnittliga veckokonsumtion. Då använder vi de gränsvärden som Folkhälsomyndigheten rekommenderade, från 2018. Där är gränsen för riskbruk baserat på att veckokonsumtionen är mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor och mer än 14 standardglas för män. Icke-binära beräknas i testet som kvinnor.

Socialstyrelsen ser just nu över rekommendationer för alkoholkonsumtion. Ett första steg i arbetet handlar om uppdaterade gränsvärden för riskbruk av alkohol, som släpptes i september 2023. Omfattande uppdatering av riktlinjer och av testet AUDIT kommer 2024. IQ följer utvecklingen och arbetar med att uppdatera Alkoholprofilen.se utifrån nya riktlinjer och information.

Du kan läsa mer om rekommendationerna på socialstyrelsen.se

Varför ställer ni frågan om vilket kön jag tillhör?

Det finns olika gränsvärden för män och kvinnor vad det gäller vilken mängd alkohol som är riskfyllt att dricka. Detta beror bland annat på att män och kvinnor generellt har olika kroppsvikt och olika procentdelar vatten i kroppen. Vi har valt att använda oss av det lägre gränsvärdet för icke-binära (det vill säga det gränsvärde som gäller för kvinnor).

Vem står bakom testet?

Alkoholprofilen drivs av IQ. IQ finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Här kan du läsa mer om IQ


1 Källa: CAN
2 Källa: Folkhälsomyndigheten